English

CompareNetworks jQuery'd Bread Crumb - jBreadCrumb
2018-09-24

BAŞKANIN MESAJI

TÜMSİAD, milli ve manevi değerlerimiz esasında, hak ve adaleti üstün tutan bir anlayışla, serbest piyasa ekonomisinin temel prensipleri çerçevesinde iş ahlakına sahip müteşebbislerimizle ülkemizin sürdürebilir ekonomik kalkınmasına destek veren, dolayısıyla bireysel ve toplumsal huzur ve refahın geliştirilmesi için çaba sarfeden bir STK’dır. Bu misyon çerçevesinde örgütlendik ve bugün için 12 bin’in üzerinde üyeye sahip, yurt içinde ve yurt dışında şubeleri ve irtibat noktaları olan bir dernek haline geldik.
 
Derneğimizin Ankara şubesi olarak faaliyete geçtiğimiz 2007 yılı Ocak ayından itibaren Ankara’da ticari faaliyet sürdüren, çevresinde ve ticaretinde sahip olduğu iş ahlakıyla örnek olan kişileri nicelik değil, nitelik esasıyla değerlendirerek ailemiz içine kattık ve katmaya devam ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar prensibiyle, sadece sermaye değil, fikirleri de biraraya getirerek ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, bunu yaparken de fakir fukaranın ve garip gurebanın da haklarını gözetmek suretiyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek üzerinde durduğumuz en önemli konuların başında gelmektedir. 
 
Üyelerimizin büyük  çoğunluğunu oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi bir üst seviyeye yükseltmek, küçükleri orta, ortaları da büyük işletmeler haline getirmek ve bu suretle ülke ekonomisine sunduğumuz katkıyı sürekli artan bir ivmeyle sürdürmek azim ve kararlılığındayız. 
 
 
Abbas DEMİRBAŞ
Ankara Şube Başkanı